Data-Informatie-De Juiste Beslissing

Han Oostdijk Quantitative Consultancy helpt u hierbij niet langer!

In januari 2018 ben ik met werken gestopt. Deze website wordt niet meer onderhouden.
Kijk voor nieuwe activiteiten op https://www.hanoostdijk.nl/hugo


Wat is Quantitative Consultancy?

Het werkgebied van Quantitative Consultancy wordt gevormd door problemen waarbij (vaak grote aantallen) numerieke gegevens betrokken zijn. Deze problemen kunnen complex zijn of simpelweg moeilijk aan te pakken door de omvang van de data en men zoekt dan een manier om ze te simplificeren of te optimaliseren. Als een probleem beter gestructureerd in kaart is gebracht, leidt dat in kortere tijd tot beter onderbouwde beslissingen.
Door een probleem dat in kwalitatieve bewoordingen is geformuleerd te vertalen naar kwantitatieve termen komen hulpmiddelen uit de wiskunde, econometrie, statistiek en IT beschikbaar.
Soms is het nodig om uit grote hoeveelheden data de relevante informatie af te leiden. Dit is in het bijzonder het geval wanneer er veel data (over bijvoorbeeld klanten) beschikbaar is. Men kan dan nagaan of deze overeenkomt met de ideeën die men hierover heeft en daaraan zelfs nieuwe inzichten trachten te ontlenen.
Is de analyse eenmaal gedaan en blijkt hij van blijvende waarde, dan wil de probleem eigenaar vaak een software oplossing waarmee het probleem voortaan efficient door hem zelf kan worden aangepakt. Zo'n software oplossing is dan een proto-type: zij biedt de gewenste functionaliteit maar zonder gelikte interface.

De werkzaamheden rond het structureren, analyseren en programmeren van zo'n probleem noemt men modelleren.
Dit is het gebied in de financiële sector waarop Han Oostdijk Quantitative Consultancy werkzaam is.

Diensten

Han Oostdijk Quantitative Consultancy kan u helpen met het volgende: