Software

Zoals een timmerman niet kan zonder gereedschap, zo kan een quantitative consultant niet zonder zijn software tools. Voor de software pakketten, die ik als mijn favoriete tools beschouw, heb ik een link opgegenomen naar een volgpagina. Ik beschrijf ze daar kort en geef links naar verdere informatie.

Voor interessante links op dit gebied houd ik me aanbevolen. Een timmerman moet tenslotte zijn gereedschap scherp weten te houden.