MATLAB

MatLab logo

MAtLAB heb ik gebruikt bij het maken van Operational Risk modellen. Met behulp van de Statistical Toolbox en de Optimization Toolbox konden distributie functies zowel op de standaard manier (Maximum Likelihood) worden gefit als door het minimaliseren van een algemenere goodness-of-fit functie. Om alternatieven te bekijken werden tabellen en grafieken gemaakt en deze konden door het 'publish' mechanisme direct als Microsoft Word document worden klaargezet.

MATLAB is een interactieve omgeving waarin je snel rekenintensive taken kunt uitvoeren. Rekenopdrachten die je intikt worden desgewenst onmiddellijk uitgevoerd zonder dat een afzonderlijke compile-step nodig is. Met behulp van een uitgebreide bibliotheek aan hulproutines kun je je eigen applicaties samenstellen. De hulproutines beslaan gebieden als lineaire algebra, statistiek, optimalisatie, numerieke integratie en grafische voorstellingen. Verder zijn er add-on toolboxes (apart aan te schaffen) die bestaan uit verzamelingen functies die speciaal voor één bepaald gebied zijn ontwikkeld.
Persoonlijk vind ik de MATLAB omgeving erg prettig in gebruik. Vooral de ontwikkeltools als de debugger (waarmee je de inhoud van variabelen kunt bekijken tijdens het draaien van een applicatie) en de profiler (waarmee je kunt zien waar de meeste computer tijd wordt gebruikt) zijn erg nuttig bij het ontwikkelen van grotere applicaties. Ook de documentatie is prima. GNU Octave (vrij verspreidbare software) lijkt qua taal erg op MatLab maar heeft een ander (wat mij betreft veel minder bruikbaar) interface.

link button

De website van de leverancier van MATLAB: The MathWorks. In het Support deel van de website vind je onder andere de documentatie van alle produkten waaronder MATLAB. Met de volgende link kom je rechtstreeks in het MATLAB deel.

link button

De support site voor MATLAB. De online help van MATLAB is, zoals eerder al vermeld uitstekend als referentie, maar hier vind je aanvullend materiaal zoals handleidingen (ook in pdf-formaat) over object georiënteerd programmeren in MATLAB of over het werken met grafische voorstellingen. Bovendien vind je hier links naar 'recorded Webinars': videos van praatjes/demonstraties die een aspect van het werken met MATLAB toelichten.

link button

MATLAB Central. Dit is een soort forum waaraan wordt bijgedragen door zowel 'The MathWorks' als MATLAB gebruikers. De 'File Exchange' vind ik het interessantst: daarin zie je vaak implementaties van algorithmen in MATLAB door gebruikers. Er is een 'Newsgroup' waar over ook de MATLAB ontwikkelaars aan mee doen en waarin je vragen kunt stellen als je tegen een MATLAB probleem aanloopt. En verder is er nog een Blogs sectie waarin medewerkers van 'The MathWorks' vertellen waar ze mee bezig zijn: vaak zaken die in latere versies van MATLAB zullen worden opgenomen.

link button

De website van het GNU Octave initiatief, waarvan de taal erg overeenkomt met die van MATLAB.