R

R logo

R is een programmeeromgeving die bij uitstek geschikt is voor statistische berekeningen en de daarbij horende grafische voorstellingen.
R is vrij beschikbaar voor Windows, MacOS en UNIX varianten en is gebaseerd op de taal S.
Daarom wordt het op universiteiten veel gebruikt voor het onderwijs en onderzoek. De nieuwe statistische technieken die daar worden ontwikkeld kunnen gemakkelijk worden geimplementeerd in R en als packages beschikbaar worden gesteld. Zo'n package kan eenvoudig worden toegevoegd en de nieuwe techniek is daarmee naadloos beschikbaar in de R omgeving.
Dus als je op zoek bent naar een implementatie van een nieuwe techniek is de kans groot dat je die in R vindt.
Als ik met R werk gebruik ik de RStudio IDE (Integrated Development Environment of Geïntegreerde Ontwikkel Omgeving). Die biedt vensters om R code bij te werken waarbij de R taalconstructies een aparte kleur krijgen, de output en eerder ingegeven commando's te bekijken en om regel voor regel door de code te lopen.
Ook biedt deze omgeving goede ondersteuning voor het aanmaken van dynamische documenten. Hierbij kan men R-code and gewone tekst opnemen in een document en met een druk op de knop wordt de code dan uitgevoerd en de resultaten (tekst en/of grafieken en/of tabellen) worden dan in een uitvoer versie (b.v. pdf, MsWord or html formaat) van het document opgenomen. Wanneer nieuwe inputs beschikbaar zijn volstaat één druk op de knop om een bijgewerkte versie aan te maken. Zie knitr demos of mijn projekten pagina voor voorbeelden.

The R Project for Statistical Computing

De officiele website van 'The R Project for Statistical Computing'. Hier vind je alle informatie en documentatie over R en een link naar het 'Comprehensive R Archive Network' (CRAN) waar vandaan de basis software en aanvullende packages gedownload kunnen worden.

Material for R courses

Vooral de 'Introduction to R' van Longhow Lam vind ik het lezen waard. Ze bevat precies de informatie die een beginnende R programmeur nodig heeft. Longhow vertelt over installatie en de hulpmiddelen die je ter beschikking staan (zoals editors die R direct ondersteunen). Verder beschrijft hij de taalconstructies en hoe je die gebruikt in vaak voorkomende gevallen.

R-Bloggers.com

R-Bloggers.com is een verzameling van links naar recente blogs over R (in het Engels). Door regelmatig naar deze pagina te kijken of door je aan te sluiten op de RSS feed, blijf je gemakkelijk op de hoogte van ontwikkelingen in de R gemeenschap en zie je tegelijkertijd een heleboel voorbeelden van het gebruikt van R langskomen..

Revolution Analytics

REvolution Analytics (overgenomen door Microsoft in het eerste kwartaal van 2015) biedt aan open source products, services, een gratis te downloaden Revolution R Open en hun commerciële produkt Revolution R Enterprise. Het bedrijf claimt meerwaarde toe te voegen door een stabielere versie van de R software te leveren dan de standaard open source versie (die regelmatig wijzigt) en door performance verbeteringen aan te brengen. Over Revolution R Enterprise zeggen ze: "Revolution R Enterprise maakt R schaalbaar en laat R sneller draaien doordat het R scripts laat draaien in een goed presterende parallelle architectuur die systemen aan kan varierende van werkstations tot clusters en computers in een grid waarin begrepen Hadoop en data warehouses."