SAS

SAS logo

Ik heb vooral met SAS gewerkt in de mainframe omgeving (MVS/XA). Bestanden werden vaak beschikbaar gesteld als DB2 tabellen, die dan heel eenvoudig met 'proc sql' konden worden ingelezen waarbij eventuele joins dan naar keuze in SAS of DB2 omgeving uitgevoerd konden worden. Voor het inlezen van een bestand op tape moest een batchjob worden gemaakt waarin een 'datastep' werd uitgevoerd die de data las en de records keurig uitsplitste in velden. In principe werkt SAS programmatuur sequentieel door, maar met gebruik van macros kunnen secties niet of juist meerdere malen worden uitgevoerd. Op deze manier kun je van losse 'procs' en 'datasteps' een applicatie maken.

SAS is een van de bekendste programmeer omgevingen voor statistisch rekenwerk en is beschikbaar op alle platforms. SAS/Base bevat alle functionaliteit die nodig is voor het inlezen, manipuleren en rapporteren van bestanden. De belangrijkste functionaliteit ligt in de talloze procedures die je op SAS-bestanden kunt toepassen (b.v. het maken van kruistabellen met FREQ). Voor het aanmaken van SAS-bestanden staat de datastep ter beschikking waarin men met een krachtige programmeertaal kan specificeren wat er met bestanden moet gebeuren. Zelf werk ik graag met de macro faciliteit (die bovenop SAS ligt) waarmee het beheer/onderhoud van applicaties een stuk gemakkelijker wordt.

Voor analyse werk kun je meestal met SAS/Base al heel goed uit de voeten. Wanneer je 'volautomatisch' een rapport met grafieken wilt aanmaken dan heb je ook SAS/Graph nodig en voor wat specialistischer statistisch werk SAS/Stat.
En dan heeft SAS natuurlijk ook nog Solutions: dit zijn omgevingen gebruik makend van SAS/Base en andere componenten die helemaal zijn toegespitst op één toepassing zoals bijvoorbeeld Operational Risk Management.

link button

De officiële website van SAS. Hier vind je links naar alle produkten die SAS voert. Door de manier waarop SAS produkten verpakt, zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Men hoopt waarschijnlijk dat je snel de afdeling Sales gaat bellen :).

link button

Documentatie van SAS/Base en alle procedures. Een van de zeer sterke punten van SAS is de documentatie. Deze is vaak beschikbaar als online-help en in HTML of PDF vorm, zodat steeds de meest geschikte versie kan worden gekozen.

link button

De website van het SAS Global Forum is interessant omdat de papers die de deelnemers aan de jaarlijkse conferentie hebben ingezonden daar te downloaden zijn. Vooral omdat ze vaak 'real world' voorbeelden van technieken bevatten.

link button

Een interessante usenet newsgroup is 'comp.soft-sys.sas'. Deze houdt zich bezig met alle aspecten van SAS. Door deze group te volgen kom je vaak op nieuwe ideeën om SAS te gebruiken. De aangeboden link maakt gebruik van de Google Groups zoekmachine. Gebruikersvriendelijker zijn newsgroup readers zoals bijvoorbeeld te vinden in Comparison_of_Usenet_newsreaders in Wikipedia. Maar ook Thunderbird en Outlook Express hebben mogelijkheden om deze berichten te lezen. De newsgroup heeft geen directe band met het bedrijf SAS.

link button

World Programming System (WPS) biedt een interpreter aan voor de SAS taal. Bovendien is er voor de Windows omgeving een Eclipse workbench waarmee men SAS-programma's kan maken, onderhouden, uitvoeren en debuggen. SAS/Base wordt voor het overgrote deel ondersteund maar andere componenten niet. De documentatie voor WPS zelf is goed; die van de SAS taal ontbreekt met uitzondering van een soort syntax templates.